Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Grasp heeft de juiste tools om de AVG/GDPR in de praktijk na te leven.

De wet

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31995L0046

Klanten moeten controle kunnen uitoefenen:

  • Het recht om in te zien
  • Het recht om te wijzigen
  • Het recht om vergeten te worden
  • Het rechtt om gegevens over te dragen
  • Het recht op informatie

Klantinformatie doorsturen

Agents zijn in staat om via het nieuwe privacy management menu klantdata op te sturen naar de klant in een .ZIP bestand inclusief alle klant communicatie en bijlage’s.

Avg-1.png

Screenshot van het nieuwe contact menu met Manage privacy als optie.

avg-2-en.png

Screenshot van het nieuwe privacy management menu.

Klantinformatie verwijderen

Daarnaast zijn agents in staat om alle klant-data inclusief bijlage’s volledig te verwijderen van het systeem. deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.

avg-3-en.png

Screenshot van het menu om een klant volledig te verwijderen.

Cookies

De getgrasp.com website heeft een cookie manager. Hier kan de bezoeker zelf kiezen welke cookies actief zijn.

De Grasp chat widget heeft uitsluitend functionele cookies. Het gaat hierbij om:

JSESSIONID en getgrasp-inline die beide worden gezet voor 30 dagen.

Deze cookies houden alleen bij of er een gesprek gaande is tussen een website-bezoeker en de Grasp applicatie.

Verwerkingsovereenkomst

Wij hebben een standaard verwerkingsovereenkomst opgesteld, welke voldoet aan de regels en wetten van de AVG, zie 180405-Grasp-Data-Processing-Addendum.pdf Per 25 mei 2018 deze verwerkingsovereenkomst van kracht en daarmee van toepassing op onze dienstverlening. Op verzoek verstrekken wij onze klanten een getekende versie van deze verwerkingsovereenkomst.

Ben jij een consument en wil je al jou persoonlijke gegevens laten verwijderen? Neem dan contact op met het bedrijf dat Grasp gebruikt. Heb je vragen of feedback? Neem dan contact op.